OVER ONS

Ada de Graaf

Een muziekinstrument heb ik nooit leren bespelen. Maar tijdens het spelen met klankschalen ontdekte ik wel een muzikaal gehoor te hebben.
Bij het samenstellen van klankschalensets is het inspirerend om bij elkaar passende schalen te vinden en te horen dat de klanken van verschillende schalen kunnen samensmelten tot een zuiver akkoord.
Ik vind het heel plezierig om klanten advies te kunnen geven bij het zoeken naar een passende klankschaal. De ervaring dat mensen zo blij kunnen worden door het vinden van zijn of haar klankschaal is een belangrijke drijfveer voor me.


Naast mijn passie voor klankschalen ben ik al vele jaren geïnteresseerd in de helende werking van edelstenen. De kennis en ervaring die ik met edelstenen heb opgedaan, leidden er toe dat ik voor uitgeverij Altamira Becht heb meegewerkt aan de vertaling van verschillende edelsteenboeken van Michael Gienger.Symo Last

Tijdens de cursus klankschaal smeden heb ik een weekend lang geklopt, gehamerd en gepolijst om een heel klein klankschaaltje te maken. Heel tevreden ben ik met het resultaat; een klankschaaltje met een heldere klank.
Deze ervaring heeft er voor gezorgd dat ik diep respect heb gekregen voor de ambachtslieden in Azië die met zoveel vakmanschap prachtige klankschalen maken.Foto Symo Last


Ruim dertig jaar geleden is mijn interesse in klankschalen en boventoonzingen begonnen. Mijn privé-collectie klankschalen werd steeds groter.
Door het zelf volgen van workshops, het bijwonen van klankmeditaties en het zelf met de schalen bezig zijn, ontdek ik steeds weer nieuwe dingen.
Naast Aruna klankschalen, ben ik ook eigenaar van groothandel Sylagro, die al meer dan 32 jaar klankschalen, windchimes en Oosterse producten levert aan winkels.
foto klankschalen india


(naar boven)